Thêm đối tượng vào danh sách đen

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới

Thông tin cty

Lời nhắn:
Vì cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, hãy chung tay góp sức chia sẽ những đối tượng vi phạm lên "Danh sách đen" tạo nên một bức tường rào chắn an toàn cho cộng đồng doanh nghiệp.